Varustetorin yleiset käyttöehdot

Ehdot

Avaamalla tämän sivuston hyväksyt seuraavat palvelun käyttöehdot. Sivuston käyttöä ja sen sisältöä koskevat asiat sekä asiakirjat noudattelevat kaupankäynnin ehtoja ja voimassa olevia lakeja. Avaamalla ja käyttämällä palvelua hyväksyt rajoituksetta tai poikkeuksetta yksityisyyssuojan. Voimme kerätä, käsitellä ja pitää henkilökohtaisia tietoja sinusta. Eli sellaisia tietoja, joilla voimme tunnistaa sinut jotenkin, kuten nimi, osoite tai muut yhteystiedot. Näitä henkilötietoja voidaan kerätä, kun rekisteröidyt tai käytät sivustoamme myymiseen. Henkilökohtaisten tietojen antaminen on vapaaehtoista. Mikäli et halua antaa henkilökohtaisia tietoja itsestäsi, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle pääsyä johonkin osioihin. Lisää tietojen keräämisestä löydät tietosuojaselosteestamme.

Käyttäjä

Varustetorin käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna sivustolle tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta sivustoon tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Tuplajäät Oy pidättää oikeuden estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisun palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Tuplajäät Oy:llä on oikeus estää tämän sivuston käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

Vastuuvapaus

Tuplajäät Oy/ Varustetori vastaa vain itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.
Tuplajäät Oy lisäksi vastaa vain itse tuottamistaan, palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta. Tuplajäät Oy ei kuitenkaan vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Tuplajäät Oy ei vastaa sivustossa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.